08/03/2022

EURAXESS ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В АМТИИ ПЛОВДИВ

Topics: Information day | News


 • START DATE
  05/04/2022 - 11:00
 • EVENT TYPE
  Meeting
 • LOCATION
  Bulgaria, Plovdiv
 • END DATE
  05/04/2022 - 12:15
 • ORGANISER
  Sofia University

Място и дата на провеждане: 05.04.2022 ГОДИНА, 11:00 часа

АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА

ПЛОВДИВ, УЛ. ТОДОР САМОДУМОВ 2

 

Информационен ден за дейностите на мрежата EURAXESS!

Кратко представяне на мрежата и с какво тя може да бъде полезна на академичния състав и докторантите в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив. Ще научите за най-новите инициативи на мрежата в страната и Европа в областите на кариерното развитие на учените. Ще можете да зададете въпроси и да обсъдите възможностите, от които да се възползвате.

Събитието ще продължи 1 час.

 

11:00 - 11:15

Откриване на информационния ден

 

Доц. д-р Весела Казашка

 

Локално контактно лице на EURAXESS

11:15 - 11:45

Европейската мрежа на изследователите – EURAXESS, в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Менторска програма

Г-жа Светлана Димитрова

 

Национално контактно лице на EURAXESS

11:45 – 12:15

Дискусия

 

12:15

Закриване на информационния ден

 

 

 

 

 • ADDRESS
  2, Todor Samodumov str.

Attachments