16/05/2019
The Human Resources Strategy for Researchers

Associate Professor, position 7

This job offer has expired


 • ORGANISATION/COMPANY
  Spiru Haret University
 • RESEARCH FIELD
  Economics
 • RESEARCHER PROFILE
  Established Researcher (R3)
  Recognised Researcher (R2)
 • APPLICATION DEADLINE
  18/06/2019 16:00 - Europe/Athens
 • LOCATION
  Romania › Constanta
 • TYPE OF CONTRACT
  Permanent
 • JOB STATUS
  Full-time
 • HOURS PER WEEK
  8

Subjects:

 • Marketing; Quality management;
 • Strategic analysis of the competitive environment
 • Activities related to the position

Teaching activities:

Marketing year I Management (sem 1) 2 hrs = 2 agreed hrs/week

Quality management year II Management (sem 4) 2 hrs = 2 agreed hrs/week

Strategic analysis of the competitive environment year III (sem 5) 2 hrs = 2 agreed hrs/week

Seminar activities:

Marketing year I Management (sem 1) 2 grs x 1 hr = 2 agreed hrs/week

 

Total hours = 8 hrs/week

- Supervision of bachelor/master degree papers;

- Research activities;

- Evaluation activities, coordination of the student scientific circles;

- Tutoring and consultations activities;

- Participation in admission commissions for bachelor degree/dissertation;

- Other teaching activities.

 

 

The basic salary will be paid on the tenure decision date.

 

 

Topics for the contest

a) Marketing

1. Marketing between theory and practice

2. Content in the marketing environment

3. Business market

4. Methods and techniques of collection and analysis of the marketing information

5. Study of the consumer’s behavior

6. Market strategy

7. Product line policy

8. Price policy

9. Distribution policy

10. Promotion policy

11. Marketing forecast

b. Quality management

1. Quality of products and services in the contemporary economy

2. Historic and theoretical approach of the quality and quality management

3. Coordinates of the quality policy

4. Quality total management

5. Quality planning

6. Organization of the quality-related activities

7. Quality-related costs

8. Quality audit

9. Techniques and instruments of the quality management

10. Quality certification

c. Strategic analysis of the competitive environment

1. Company strategy, competition and the competitive advantage

2. Modality of implementing strategies

3. Strategy management and control

4. Analysis models of the external environment

5. Analysis models of the internal environment

6. Analysis models of the competitive advantage

7. Models of managerial strategies in the competitive environment

 

 

References

a) Marketing:

 1. .Bondrea, A. A., Introducere în marketing, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2011
 2. Constantin, C., Analiza datelor de marketing, Editura CH Beck, Bucureşti 2012;
 3. Curmei,V.C., Planificarea activităţii de marketing în întreprinderile mici şi mijlocii, Editura ASE, Bucureşti, 2015;
 4. Dătculescu, P., Cercetarea practică de marketing, Ediţia a-II-a adăugită şi revizuită, Editura Brandbuilders, 2013;
 5. Florescu, Ctin., Balaure, V., Boboc, Şt., Cătoiu, I., Olteanu, V., Pop, N. A., Marketing, Bucureşti, Editura Marketer - Gmp Academic de Marketing şi Management, 1992;
 6. Hirschman, W., Marketing direct, Editura ALL, Bucureşti, 2012;
 7. Jay, R., Marketing, Editura Teora, Bucureşti, 1997 ;
 8. S.Kotler, Ph., Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti 1999;
 9. Kotler, Ph., Saunders J., Wong, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti 1998;
 10. Nedelea, A., Marketing, Note de curs, Suceava, 2012;
 11. Olaru, S. & colectiv, Politici de marketing, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
 12. Olaru, S., Marketing. Elemente introductive, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008; 
 13. Orzan, M., Principii de evaluare a sistemelor informatice de marketing, Editura ASE, Bucureşti, 2013;
 14. Pistol, Gh., Marketing, Ediţia a VII-a, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2009;
 15. Sasu, C., Marketing, Editura Polirom, Bucureşti, 1998 ;
 16. Semenescu, A., Marcu, D., Ioana, A., Marketing-Teorie şi aplicaţii, Editura Matrixrom, Bucureşti, 2015;
 17. Tecău, S.A., Comportamentul consumatorului, Editura Universitară, Bucureşti, 2013;
 18. Tetlock, Ph., Gardner, D., Superprognoze, Arta şi ştiinţa predicţiei, Editura Litera, Bucureşti, 2016;
 19. Voinea, L., Cultura consumatorului, Editura ASE, Bucureşti, 2016;
 20. Vrânceanu, A.D., Cercetări de marketing în context global, Editura ASE, Bucureşti, 2013;
 21. Revista de marketing on-line: 2011 -2016.

b) Quality Management :

 1. Chiru, L., Dinu V., Olaru, M., Pamfilie, R., Sârbu, R, &, Calitate şi excelenţă în afaceri, Editura ASE, Bucureşti, 2013;
 2. Ciurea, S. şi Drăgulănescu, N., Managementul calităţii totale, Editura Economică, Bucureşti, 1995;
 3. Cristea, L, Radu, M.C., Managementul calităţii. Note de cure şi aplicaţii, Universitatea ALMA Mater, Bacău, 2014;
 4. Crosby, P., Quality is Free, New York: The New American Library Inc., 1982;
 5. Deming, W.E, Foundation for Management of Quality in Western World, Paper; Presented to the Institute of Management and Sciences, Osaka, Japan, July 1989, revised 1991;
 6. Feigenbaum, A.V., Total Quality Control, Mc Graw-Hill, New York, 1961;
 7. Feigenbaum, A.V., ‘Quality and business growth today‘, Quality Progress, 1982, VoU5, No.l 1, pp.22-25;
 8. Grônroos, C., "A service quality modeling its marketing implications". European Journal of Marketing, 1984, Voi. 18, No.4, pp.36-44;
 9. Ilieş, L., Managementid calităţii totale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003;
 10. Juran, J.M. şi Gryna, F.M., Calitatea produselor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1973;
 11. Juran, J.M., Planificarea calităţii, Editura Teora, Bucureşti, 2000;
 12. Olaru, M., Managementul calităţii, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
 13. Olaru, M., Managementul calităţii, Editura Economică, suport de curs, Editura ASE, Bucureşti, 2010;
 14. Olaru, M., Isaic-Maniu, AI., Lefter, V., Pop, N., Popescu, S., Drăgulănescu, N. Roncea, L., Roncea, C., Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii, Editura Economică, Bucureşti, 2000;
 15. Oprean, C., Titu, M., Grecu, D., Politici şi mecanisme instituţionale în managementul calităţii. Cure universitar, Editura Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, 2011;
 16. 14. Kélada, J., La gestion integrale de la qualité. Pour une qualité totale, Edition Quafec, Québec, 1990;
 17. Manfred, B., Orientarea spre client, Editura Economică, Bucureşti, 2001 ;
 18. Militam, C., Drăguţ, B,, Zanfir, A., Management prin calitate, Editura Universitară, Bucureşti, 2014;
 19. Nagi, M. şi Stegerean, R., Managementul producţiei industriale, Editura Dacia, Cluj -Napoca, 2004;
 20. Oprean, Ctin., Kifor, C.V., Suciu, O., Managementul integrat al calităţii, Sibiu, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2005;
 21. Paraschivescu, O.P., Managementul calităţii, Ediţia a -Il-a revizuită şi adăugită, Editura Tehnopress, Bucureşti, 2008;
 22. Pop, C., Managementul calităţii, Editura Alfa, Bucureşti, 2007;
 23. Raboca, H., Managementul calitatii, Cluj -Napoca, 2012;
 24. Rinne, H., Mittag, Statistische Methoden der Qualitätssicherung, 
 25. Bearbeutete Auflage, Carl Hanser Verlag, München, Viena, 1911;
 26. Stanciu, I., Calitologia - ştiinţa calităţii mărfurilor, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002;
 27. Stanciu, A.C., Condrea, E., Managementul calităţii, Editura IFCON Constanţa, 2008;
 28. Şraum, Ghe., Merceologie şi asigurarea calităţii, Editura George Bariţiu, Cluj — Napoca, 2000;
 29. 26. SR EN ISO 9000:2015, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular;
 30. 27. SR EN ISO 9001: 2015. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
 31. 28. SR EN ISO 9004: 2010.Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii;
 32. 29. SR EN ISO 19011:2011. Ghid pentru auditarea sistemelor calităţii.

c) Analiza strategică a mediului concurenţîal:

 1. Andreică, M., Popescu, M.E., Micu, D., Abordări moderne ale managementului previzional al organizaţiilor economice, Editura ASE, Bucureşti, 2016;
 2. Bădescu, A., Boldeanu, D.M., Chiriţă, N., Bradea, I, Bazele analizei şi diagnozei sistemelor economice, Editura Economică, Bucureşti 2014;
 3. Bretcu, A., Marketing strategic, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa, 2013;
 4. Burduş,E. şi colectiv, Managementul schimbării organizaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2000;
 5. Cârstea, Gh. (coordonator), Deac, V., Popa, I., Podgoreanu, S., Analiza strategică a mediului concurenţial, Editura Economică, Bucureşti, 2002;
 6. Chivu, M, Andronie, I., Analiza strategică a mediului concurenţial, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2013;
 7. Danciu, V., Marketing internaţional, de la tradiţional la global, Editura Economică, Bucureşti, 2001;
 8. Doval, E., Neguiescu, O., Analiza strategică a mediului concurenţial. Curs în tehnologie ID-IFR, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2013;
 9. Doval, E., Analiza strategică a mediului concurenţial, Editura FRM, Bucureşti, 2004;
 10. Dumitrescu, M., Dumitrescu Peculea, A., Strategii şi management; dimensiuni socio-umane contemporane, Editura Economică, Bucureşti 2014;
 11. Grant, R.M., Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, Oxfort, 1998;
 12. Kotier, Ph., Marketing Management: analysis planning and control. Englewood Cliffs, NY, Pretice Hali, 1980;
 13. Magretta, J., Să-l înţelegem pe Michael Porter. Ghid esenţial despre concurenţă şi strategie, Editura BMI Publishing, 2013;
 14. Pettigrew, A., Whipp R., Understanding the Environment. In Managing Change, 2nd Edition, Mabey Ch., Mayon-White B, PCP and The Open University, UK, 1993

 

 

 

 

Dean,

Prof. PhD Mihnea Claudiu Drumea

Selection process

No. STEPS DATES

1. Registration 03.05.2019 – 18.06-2019

2. Verification of the documents filed by each candidate as well as of the information necessary and mandatory for the teaching rank being requested, submitted in the verification sheet (according to the University Methodology) by the Commission convened at Spiru Haret University, approved by the Senate upon the recommendation of the Board of Trustees and appointed by means of Rector’s Decision. 20.06. – 21.06.2019

3. Examination of the information in the University Methodology and the candidate’s registration documents, for the legal approval. Notification about the final decision of the legal department regarding the documents of the candidates 24.06.- 26.06.2019

4. Publication on the Contest web page (on the web managed by Ministry of National Education) and on USH site (www.spiruharet.ro) of the following data for each candidate: Curriculum vitae, Minimum criteria compliance verification sheet 26.06.2019

5. Publication on the Contest web page (on the web managed by Ministry of National Education) and on USH site (www.spiruharet.ro) of the day, time and venue for the contest 28.06.2019

6. Contest development 02.07 – 05.07.2019

7. Delivery of a public lecture, depending on the teaching rank and previous teaching activity 02.07.2019

8. Publication of the contest results of each candidate (for their ranking) on the Contest web page (managed by the Ministry of National Education) and on the USH site (www.spiruharet.ro) 09.07.2019

9. Filing complaints 09.07-15.07.2019

Web site for additional job details

Offer Requirements

 • REQUIRED EDUCATION LEVEL
  Economics: PhD or equivalent

Specific Requirements

The job openings above were approved by the Ministry of National Education and published in the Official Gazette of Romania, part III, issue 457 on 03.05.2019, in compliance with the stipulations of the Government Resolution 457/2011 regarding the Methodology – Contest Framework for filling the teaching and research vacancies in higher education.

The candidates must comply with the contest criteria stipulated in the Act of National Education 1/2011, the Government Resolution 457/2011 regarding the Methodology – Contest Framework for filling the teaching and research vacancies in higher education and the Contest Methodology of Spiru Haret University.

There should also be a compliance with the requirements included in the Order of the Ministry of National Education no. 6129/2016.

For further information, go to www.spiruharet.ro, or call 021/3140071/75/76, ext 133, between 9 am and 1 pm.

Work location(s)
1 position(s) available at
Faculty of Juridical Sciences and Economic Sciences Constanta, Department of Economic Sciences
Romania
Constanta
32-34 Unirii Street

Open, Transparent, Merit based Recruitment procedures of Researchers (OTM-R)

Know more about it at Spiru Haret University

Know more about OTM-R

EURAXESS offer ID: 408689

Disclaimer:

The responsibility for the jobs published on this website, including the job description, lies entirely with the publishing institutions. The application is handled uniquely by the employer, who is also fully responsible for the recruitment and selection processes.

 

Please contact support@euraxess.org if you wish to download all jobs in XML.